Бранимир Събев / НОЩНО ОСТРИЕ

Колекция Дракус №20

Бранимир Събев / „Нощно острие“

ISBN 978-619-7354-26-3

Редактор: Кети Илиева

Предпечат и оформление: Явор Цанев

188 стр.

цена: 10 лв.

И отново бях сам, отново бях свободен, а моят свят разтвори мрачната си прегръдка и пак ме прие в лоното си, приветствайки радостно моето завръщане: заграчиха гарвани, прилепи запляскаха с ципестите си крила, шумолене на вятър в клоните на дърветата, смразяващ костите кикот в сумрака, мирис на кедрова гора и блато насред нея, огнени очи в гъстите храсталаци, скърцане на дъски в запустяла къща, дрънчене на вериги в полуразрушен замък, вой на вълци в зимна нощ и огромна луна, огряваща замръзнало езеро…