Валентин Попов / ПЕПЕЛ ОТ МРАК

val-dracus-7-front

Колекция Дракус №7

Валентин Попов / ПЕПЕЛ ОТ МРАК

Редактор: Кети Илиева
Предпечат и оформление: Явор Цанев
ISBN 978-954-8633-69-7
180 стр.

Цена: 10 лв.

Сборникът съдържа двадесет разказа в различни жанрове, но най-вече хорър и фантастика.