Симеон Христов / СТРАХОТНИ РАЗКАЗИ

Симеон Христов / СТРАХОТНИ РАЗКАЗИ

%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%85%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8_%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b8

Редактор: Нели Господинова
Предпечат и оформление: Явор Цанев
ISBN 978-954-8633-50-5
142 стр.
Цена: 13 лв.