Стефан Д. Стефанов / LITTLE BOOK OF DARKNESS

bd-cover-front

Колекция Дракус №17

Стефан Д. Стефанов

LITTLE BOOK OF DARKNESS

ISBN 978-619-7354-10-2

Художник: Светослав Петров

Редактор: Кети Илиева

Предпечат и оформление: Явор Цанев

300 стр.

цена: 12 лв.

 

Малка книжка мрак.
Какво ли се крие в тъмното?
Изведнъж дочуваш стърженето на метал в камък, което кара кръвта ти да изстине. Тръгваш напред, и ето, че долавяш зад гърба си нечии стъпки и хрипливо дишане. Забързваш ход, а преследвачът ти прави същото. В далечината вие вълк или куче, след което проехтява изстрел. Затичваш се, а косъмчетата по врата ти са настръхнали. Детски смях някъде напред. Не, не е смях, а плач. Зли жълти очи проблясват в тъмнината – не смееш да се озърнеш, защото се боиш какво ще видиш.
Останал без дъх, затваряш книгата…
В прикритието на мрака един ще открие истината за себе си… друг ще извърши предателство… а някой – нещо по-лошо. Ще има геройство, приятелство, любов… и кръв.
Готов ли си?

От автора на „Трубадур“ – №10 в Колекция Дракус